Od 7 września 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizuje inicjatywę pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii IV edycja”. Całkowity koszt projektu wynosi 18 610 zł, z czego 11 166 zł współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a kwota 7 444 zł stanowi wkład własny rodziców i stowarzyszenia. Z zajęć korzysta szesnastu uczestników, mieszkańców Powiatu Niżańskiego podzielonych na dwie grupy składające się  z ośmiu osób każda. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy, cyklicznie przez okres dziesięciu tygodni. Korzystanie z zajęć rekreacyjnych z elementami hipoterapii sprawia uczestnikom ogromną radość oraz daje możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na załączonych zdjęciach prezentuje się pierwsza grupa uczestników.

Poniżej prezentuje się druga grupa uczestników.