Wyprawa rowerowa Wschodnim Szlakiem Green Velo z Rudnika nad Sanem do Zwierzyńca.

 

W dniach od 5 do 7 lipca 2021 r., zorganizowano wyprawę rowerową szlakiem Green Velo z Rudnika nad Sanem do Zwierzyńca będącą finałem projektu pn. "Komu w drogę - temu rower!" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" z Rudnika nad Sanem. W wyprawie wzięło udział 11 podopiecznych stowarzyszenia wraz z 4 opiekunami i kierownikiem. Podczas pierwszego dnia wyprawy młodzież pokonała trasę ok. 40 km z Rudnika n/S do Biszczy. Po trudach odpoczywaliśmy nad zalewem. Drugiego dnia wyprawy, po przejechaniu prawie 50 km trasy, dotarliśmy do miejsca docelowego, tj. do Zwierzyńca. Tam, zwiedzaliśmy: stawy Echo, ordynackie zabudowania przy parku „Zwierzyńczyk” z historycznym układem kanałów i stawów oraz Kościół "na wodzie". Trzeciego dnia wyprawy udaliśmy się do Roztoczańskiego Paku Narodowego na Bukową Górę oraz do Zagrody Guciów do Muzeum. Wyprawa była planowana przez młodzież od marca br. na  spotkaniach, które odbywały się w małych grupach, dwa razy w miesiącu. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji społecznych u uczestników. Wszyscy są bardzo zadowoleni z wyprawy i już planują kolejne.

Projekt był współfinansowany z Programu  „Równać  Szanse - 2020” POLSKO  AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI  WOLNOŚCI na kwotę
8 500 zł oraz z konkursu na wkłady własne do projektów przeprowadzonego w Powiecie Niżańskim na kwotę 3 110 zł.

Koordynatorem projektu była Beata Drzymała –prezes stowarzyszenia.