Projekt "Z kulturą ludową" - zadania od 1 do 3

 Malowanie na szkle w Bóbrce

   1 września 2019 r. grupa dorosłych uczestników projektu pn. ,,Z kulturą ludową " uczestniczyła w kolejnych warsztatach w Bóbrce. Tym razem były to autorskie warsztaty z malowania na szkle pod kierownictwem Pani Grażyny Kaznowskiej. Zadanie " Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".

prev next

Warsztaty bibułkarskie w Bóbrce

     W dniu 31 sierpnia 2019 r. dorośli uczestnicy projektu "Z Kulturą ludową" wzięli udział w warsztatach bibułkarskich prowadzonych przez pana Andrzeja Kusz. Warsztaty odbyły się w Bóbrce, a ich efektem były piękne róże z bibuły. Zadanie "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".

prev next
Warsztaty taneczne


   W dniu 22 sierpnia 2019 r., dzieci i młodzież, uczestnicy projektu pn. "Z kulturą ludową" wzięli udział w warsztatach tanecznych zorganizowanych przez Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Na zajęciach ćwiczono tańce regionalne. Po warsztatach cała grupa wraz z opiekunami udała się na rzeszowski rynek na sesję zdjęciową. Zadanie " Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".
prev next

Warsztaty krawieckie

   W ramach projektu pn. "Z kulturą ludową" grupa 10 dorosłych uczestników zakończyła warsztaty z szycia/haftu zorganizowane w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Pod czujnym okiem instruktora od 12 sierpnia 2019 roku uczestnicy uczyli się podstawowych zasad krawieckich, czego konsekwencją było uszycie przepięknych strojów ludowych wzorowanych na folklorze podkarpackia. Stroje te założą uczestnicy warsztatów tanecznych podczas "Pikniku Rodzinnego na ludowo" w dniu 21 września 2019 r. Prezentowany strój ludowy jest autorskim projektem Pani instruktor Joanny Donaradziej-Tupuec, która opracowała go na potrzeby warsztatów. Warsztaty " Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".
prev next

Warsztaty kulinarne


   W związku z realizowanym projektem pn. "Z kulturą ludową" I grupa dzieci i młodzieży od 19 sierpnia 2019 roku bierze udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Na zajęciach przygotowywano tradycyjne potrawy z regionu Podkarpackia, m.in. pierogi ruskie i na słodko, pampuchy z bitą śmietaną, kotlety z kaszy jęczmiennej lub gryczanej z mięsem oraz rolada biszkoptowa z jabłkami. Na uczestników czekają jeszcze jedne zajęcia, na których będą przygotowywać naleśniki z różnymi nadzieniami. Warsztaty " Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".
prev next

Skansen w Kolbuszowej

   W dniu 30 lipca 2019 r. dzieci i młodzież podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" i uczniowie SOSW w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w wyjeździe do Skansenu w Kolbuszowej. Wyjazd zrealizowano w ramach projektu pn. "Z kulturą ludową", który jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019. Podczas wyjazdu 10-cio osobowa grupa dzieci uczestniczyła w warsztatach pt. "Cała izba przystrojona - kwiaty z bibuły", natomiast kolejne 10 osób wzięło udział w warsztatach pt. "Wiszą pająki u powały - kolorowe ozdoby ze słomy i bibuły". Po warsztatach uczestnicy zwiedzili skansen.

prev next

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

   W dniu 20 sierpnia grupa uczestników projektu pn. "Z kulturą ludową" uczestniczyła w warsztatach "Od ziarnka do chleba". Warsztaty odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, po których nastąpiło zwiedzanie skansenu. Wyjazd "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".prev next

Warsztaty wokalne

   W dniu 21 sierpnia grupa uczestników projektu pn. "Z kulturą ludową" wzięła udział w warsztatach wokalnych zorganizowanych przez Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Warsztaty odbyły się w Torowa Studio w Rzeszowie. Zadanie "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019".prev next

Projekty 2018/2019

"Sport dla pokoleń" - podsumowanie projektu

Sprawozdanie z projektu FIO

CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Aerobik dzieci

prev next

Aerobik Seniorzy


prev next

Bieganie

prev next

Kajaki


prev next
Nordic Walking- dzieci
prev next
Nordic Walking- Seniorzy
prev next
Piłka nożna


prev next
Basen

prev next

Basen Seniorzy

prev next


Zapraszamy do pobrania dokumentów odnośnie obozu -  link poniżej:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO

Informacja!!!

Rekrutacja do projektu "Sport dla pokoleń" zostaje przedłużona do 20.06.2018r. (środa)
do godziny 15.00.

 Przedłużona zostaje, także rekrutacja na wolontariusza spływów kajakowych(termin przyjmowania zgłoszeń  jw).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem  partnerskim pt. „Sport dla pokoleń”,

współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Informacje w linku:

Informacja o naborze do projektu


Regulamin FIO


Dokumenty do pobrania:


Formularz rekrutacyjny do udziału w FIO


Oświadczenia uczestników do pobrania poniżej:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3


Oświadczenia seniorów:

Oświadczenie dla seniorów 1

Oświadczenie dla seniorów 2

Oświadczenie dla seniorów 3


Nabór instruktorów do FIO plik do pobrania :

Nabór instruktorów

Podanie


Dokumenty dla wolontariuszy

Podanie wolontariat

INICJATYWA LOKALNA


„HIPOTERAPIA METODĄ NA LEPSZĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ” realizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Inicjatywa trwa od 19 września 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.


PROJEKT 9.4 

INFORMACJA !!! 

Projekt partnerski pt. " Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę "

Informacje dostępne są w poniższych załącznikach.

Informacja o projekcie

regulamin

oświadczenie 

formularz rekrutacyjny

karta formularza rekrutacyjnego


Informacja podsumowująca działania oraz przedstawiająca osiągnięte rezultaty w trakcie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku n/Sanem”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu 2013 r. zakończyło się wsparcie udzielane w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku n/Sanem”. Projekt realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Koszt całkowity Projektu wyniósł 249 793,61 zł, z czego wkład własny Powiatu Niżańskiego to 30 976,00 zł (w tym wkład niepieniężny 3 750,00 zł). Koszt przypadający na jednego uczestnika to 2775, 48 zł. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2012 r.

W trakcie jego trwania podjęto następujące działania: „Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji społecznych”, „Działania wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka”, „Działania usprawniające kontakt z otoczeniem”, „Wdrożenie 2 nowych metod pracy z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością”. Wsparciem objętych zostało 99 osób - uczniów oraz nauczycieli z SOSW w Rudniku nad Sanem.

„Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji społecznych” miały na celu kształtowanie w uczniach umiejętności potrzebnych w życiu codziennym: zamawianie posiłków, posługiwanie się pieniędzmi, kupowanie biletów, korzystanie z mapy. Uczniowie poznawali również bliższe i dalsze zakątki naszego kraju, jego przyrodę oraz historię.
W trakcie trwania zajęć podopieczni SOSW w Rudniku nad Sanem aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym biorąc udział w wycieczkach do: Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz Arboretum w Bolestraszycach, odwiedzili także Ogród Zoologiczny w Warszawie, zwiedzili przy okazji Belweder i Pałac Prezydencki, zobaczyli Skansen w Kolbuszowej, Muzeum Lalek Teatralnych w Rzeszowie, a także Park Miniatur w Inwałdzie. Ponadto w ramach tego zadania organizowano cykliczne wyjazdy do kina Helios w Rzeszowie, zajęcia na basenie, wyjścia do pizzerii i restauracji. Wszyscy uczniowie objęci projektem korzystali z w/w zajęć, dzięki czemu znacznie podniósł się poziom kompetencji społecznych u podopiecznych naszej placówki.
Kolejne zadanie w projekcie „Działania wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka” miało na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego naszych uczniów i obejmowało zajęcia z hipoterapii, wycieczki rowerowe, zajęcia z nordic – walking. Dzięki zastosowaniu w rehabilitacji i terapii uczniów nowych metod pracy, podniesiono w Ośrodku jakość pracy z dziećmi wykazującymi problemy psychoruchowe. Należy podkreślić, że uczniowie z ogromną radością i zapałem korzystali z w/w zajęć.

Z myślą o dzieciach wycofanych i zamkniętych w sobie zorganizowane zostały specjalistyczne zajęcia z dogoterapii i hipoterapii, w ramach zadania „Działania usprawniające kontakt z otoczeniem”. Umożliwiły one uczniom przełamanie barier niezdecydowania, nieśmiałości i zagubienia w kontaktach z otoczeniem, pozwoliły im na wyrażanie siebie, własnych myśli i opinii. Mając na uwadze harmonijny rozwój uczniów, także nauczyciele pracujący w placówce podnieśli swoje kompetencje poprzez udziałw szkoleniach z Metody Dobrego Startu oraz Alternatywnych Metod Komunikacji. W trakcie trwania projektu przeszkolono 30 nauczycieli z w/w metod.

Reasumując: poprzez podjęte działania osiągnięto cel główny projektu, którym była poprawa szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem, dotkniętych barierami o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i zdrowotnym.

Szczególy projektów znajdują sie na stronie: http://www.soswrudnik.eu/aktualnosci/

Szkolenie - Autyzm

Hipoterapia


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.