Zajęcia stacjonarne z projektu pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów", odbywały się w Szkole Przysposabiajacej do Pracy w Ulanowie. Opieką objętych jest 19 osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Ulanów. Koszt realizacji całego zadania to 76 500 zł. Podczas zajęć opiekuńczych nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, plastycznych, zadaniach sportowych organizowanych przez grono pedagogów oraz uczestniczyli w wycieczkach autokarowych i spacerach po okolicy. ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

prev next