Trwa realizacja inicjatywy pn. „ W siodle – zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii.” Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 894 zł, na podstawie umowy nr 3/2021/SKRiT z dnia 4 sierpnia 2021 r., a wkład własny rodziców wynosi 2922 zł. Pierwszy wyjazd na hipoterapię zorganizowaliśmy już 3 września. Z zajęć korzysta sześcioro naszych uczniów, mieszkańców powiatu leżajskiego. Korzystanie z zajęć sportowych z elementami hipoterapii daje naszym uczniom ogromną satysfakcję oraz możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dobiega końca wsparcie udzielane w ramach projektu pn. „W siodle” – zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 3 894 zł, na podstawie umowy
nr 3/2021/SKRiT z dnia 4 sierpnia 2021 r. Swój wkład własny w zajęcia projektowe mieli też rodzice naszych podopiecznych

i stowarzyszenie, a wyniósł on 3 194 zł.

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z Powiatu Leżajskiego. Każdy uczestnik skorzystał z 10 zajęć z jazdy konnej z elementami hipoterapii. Zajęcia te to wspaniała forma rekreacji na świeżym powietrzu, a kontakt z końmi dostarczył naszym podopiecznym wielu wrażeń. Podczas jazdy konnej stymulacji podlegają obszary ciała, które rzadko ćwiczymy. Dzięki czemu u uczestników ulega poprawie mobilność, równowaga, wszystko to dlatego, że rytm ruchów konia podobny jest do ruchów miednicy podczas chodzenia. Zajęcia
z jazdy konnej okazały się  idealne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, były dostosowane do możliwości i predyspozycji naszych podopiecznych.

prev next