W dniu 20 kwietnia 2021r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Powiatem Niżańskim na realizację zadania publicznego, w wyniku której pozyskaliśmy kwotę 2 000 zł na realizację projektu pn. "Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!" Środki pochodzą z konkursu na wkłady własne do projektów. Pozostałą kwotę 48 448 zł otrzymaliśmy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Od marca br. rozpoczęliśmy działania projektowe, tj. realizację nauki pływania na Krytej pływalni w Sokołowie Małopolskim. W projekcie biorą udział 32 osoby niepełnosprawne z 3 nauczycielami/instruktorami pływania i pomocą nauczyciela.
Dzięki środkom pozyskanym z Powiatu Niżańskiego i MKDNiS udział dla dzieci członków stowarzyszenia w projekcie jest bezpłatny.

Kolejna grupa prezentuje się podczas zajęć na basenie w ramach projektu "Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!"

"Zajęcia sekcji pływackiej - ćwiczymy, doskonalimy, osiągamy cel!". Najmłodsza grupa prezentuje się podczas zajęć na basenie
w ramach projektu.